Rakyat Tenom mahu lapor SPRM projek KKLW zaman Shafie gagal
04:12 Dec 27, 2017  |  By SabahKini2
Rakyat Tenom mahu lapor SPRM projek KKLW zaman Shafie gagal

Penduduk Tenom mahu lapor melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) projek KKLW gagal?

Desas-desus penduduk kampung di daerah Tenom mahu melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berhubung projek KKLW bukan keutamaan rakyat serta projek yang gagal berfungsi sejak 2011 hingga kini sudah kederangan. Pastinya menarik jika mereka datang rombongan dengan bas dan membuat laporan. SPRM pasti sedang menunggu.

Ia susulan jelajah Sabahkini2 ke pedalaman kampung-kampung melihat sendiri projek yang dibina oleh KKLW di Zaman Shafie Apdal yang jelas begitu membazir, lari dari skop malah tidak berfungsi selepas dibina.

Berikutan itu peguam memberikan garis panduan laporan kes Projek Jalan Monyet (Kemabong-Marais), Paip air di Kampung Lampam Mas Melalap, dan ketiadaan bekalan elektrik di Kg Kapulu Tenom walaupun projek telah siap sejak 2013 

1. Questions that arise includes: Persoalan yang timbul termasuk:

i) Who proposed this project and how was it done?
Siapakah yang telah mencadangkan projek ini dan bagaimana ia dilakukan?

ii) Was there a tender process? Who submitted?
Adakah terdapat proses tender bagi projek ini? Siapakah yang telah memasukkan tender?

iii) How was the selection process? - Bagaimana proses pemilihan dibuat?

iv) Who are the contractors (main and sub) involved or appointed for this project?
Siapakah kontraktor yang terlibat atau yang telah dilantik untuk projek ini?

v) Who approved the project?- Siapakah yang telah meluluskan projek tersebut?

vi) Is there any relation between the party involved in the awarding of the project and the party who was awarded?
Adakah terdapat sebarang perkaitan antara pihak yang terlibat di dalam penganugerahan projek tersebut dan pihak yang telah menerima projek tersebut?

2. The above are several questions which the authorities should probe into. Without these information, it is quite difficult to determine if there is any element of criminality involved.
Di atas adalah beberapa persoalan yang mana pihak berkuasa perlu menyiasat. Tanpa maklumat-maklumat ini, adalah agak sukar untuk menentukan samada terdapat sebarang elemen jenayah yang terlibat.

3. There are a few possible offences which may be discovered: Terdapat beberapa kesalahan yang mungkin akan ditemui:

 i) If there was any false information submitted during the proposal or tender process then there could be cheating.

Sekiranya terdapat sebarang maklumat palsu yang telah dikemukakan semasa proses pencadangan dan tender, terdapat kemungkinan satu kesalahan penipuan telah dilakukan.

ii) If there are any related parties as in (vi) above and dubious tender and approval process then there could be corruption under the MACC Act.
Sekiranya terdapat pihak yang berkaitan seperti di item (vi) di atas dan proses tender serta kelulusan yang meragukan, terdapat kemungkinan kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah telah dilakukan.

4. If everything (i to vi above) is in order, then there may be possibly mismanagement of funds which may be an indication of gross incompetence, but not necessarily criminal.
Sekiranya kesemua perkara (i hingga vi) di atas adalah teratur, maka terdapat kemungkinan terdapatnya penyalahgunaan urusan dana yang menunjukkan ketidakcekapan yang serius tetapi tidak semestinya merupakan satu  kesalahan jenayah.

Konklusi Sabahkini2: 

5. Dalam kes Shafie Apdal sebagai Menteri KKLW, beliau merupakan seorang Menteri yang menggunakan kuasanya dibawah Akta Fungsi Menteri 1969 dan juga Akta Kontrak 1949. Shafie Apdal cekap untuk membelanjakan wang kementerian dan mengejar KPI prestasi kerja terutamanya untuk memberikan projek kepada Kroni serta adik-beradiknya.

6. Perkara ini ditemui dalam siasatan SPRM. 60 syarikat yang disiasat dikenal pasti 24 syarikat membuat pengakuan memberi wang kepada adik Shafie Apdal iaitu Datuk Yusof Apdal dan Hamid Apdal.

14 daripada syarikat itu membuktikan transaksi kewangan RM48 juta. The Trail Money KKLW ini turut dikeluarkan oleh The Star dan beberapa blog terkenal.

Rujukan:

Jalan Monyet

https://www.youtube.com/watch?v=byNy2jyGxiw&index=10&list=UUWt7jolT8duz9t71SAXR9eQ

Paip air ada, air tiada

https://www.youtube.com/watch?v=zDxLlW537XI&list=UUWt7jolT8duz9t71SAXR9eQ&index=9

Rakyat menunggu dalam gelap

https://www.youtube.com/watch?v=kkrslv8CKDk&index=8&list=UUWt7jolT8duz9t71SAXR9eQ

 

1 Comment