special-reports

Thomas Hah Tiing Siu perlu buktikan Projek Kambing terbesar Sabah atau pulangkan kembali tanah!

13:10 Oct 14, 2023  |  2
Thomas Hah Tiing Siu perlu buktikan Projek Kambing terbesar Sabah atau pulangkan kembali tanah!

Thomas perlu buktikan tanah 968.4 hektar dijayakan untuk Pertanian dan Projek Kambing. Bolehkah 2025, 2026 dan 2027 75% bukti diusahakan? Atau jika Thomas gagal, tidak mahu laksana maka kembalikan tanah ini kepada kerajaan.

Latest special-reports

Most Viewed