archive-local-news

RTSA sejajar dengan pelan pembangunan sector pelancongan

16:07 Jul 27, 2022  |  0
RTSA sejajar dengan pelan pembangunan sector pelancongan

Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Datuk Jafry Arifin berkata, ianya juga merupakan rangka kerja yang diiktiraf di peringkat antarabangsa bagi mengukur sumbangan sektor pelancongan terhadap ekonomi.

Latest archive-local-news

Most Viewed