archive-local-news

5 Pakej kerja baharu Projek Pan Borneo Sabah dalam proses tender

22:04 Apr 08, 2021  |  1
5 Pakej kerja baharu Projek Pan Borneo Sabah dalam proses tender

Dengan penambahan lima pakej kerja itu, sebanyak 16 pakej kerja Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah telah dilaksanakan…11 pakej kerja yang telah dilaksanakan sebelum ini dijangka siap dalam tempoh 2022 hingga 2023

Latest archive-local-news

Most Viewed